34,817 Reputation

20 yesterday
10 Nov 20
20 Nov 18
25 Nov 17
20 Nov 6
10 Nov 2
10 Oct 27
10 Oct 24
10 Oct 23
10 Oct 22
0 Oct 19
10 Oct 12
10 Oct 10
20 Oct 6
10 Oct 1
10 Sep 29
10 Sep 25
10 Sep 18
10 Sep 15
10 Sep 14
10 Sep 10
20 Sep 9
10 Sep 4
10 Sep 3
10 Sep 1
10 Aug 28
10 Aug 27
10 Aug 26
0 Aug 25
10 Aug 20