16,050 Reputation

25 yesterday
20 Dec 9
10 Dec 4
10 Nov 27
10 Nov 26
10 Nov 21
25 Nov 14
110 Nov 13
10 Nov 11
10 Oct 31
20 Oct 30
10 Oct 29
10 Oct 24
105 Oct 23
15 Oct 22
20 Oct 18
15 Oct 14
10 Oct 12
10 Sep 27
10 Sep 26
10 Sep 24
10 Sep 23
10 Sep 19
10 Sep 17
-15 Sep 13
10 Sep 11
10 Sep 6
0 Aug 29
10 Aug 27
15 Aug 26