25,924 Reputation

40 today
60 yesterday
10 2 days ago
10 Aug 7
10 Aug 1
20 Jul 30
30 Jul 28
10 Jul 26
45 Jul 24
15 Jul 23
10 Jul 19
10 Jul 15
10 Jul 7
10 Jul 6
10 Jun 24
10 Jun 20
25 Jun 17
10 Jun 16
10 Jun 15
-10 Jun 14
10 Jun 10
10 Jun 5
15 Jun 3
10 Jun 1
10 May 12
10 May 10
20 May 8
20 Apr 26
10 Apr 24
10 Apr 21