48,070 Reputation

20 yesterday
20 2 days ago
20 Aug 21
10 Aug 20
10 Aug 15
10 Aug 13
10 Aug 9
20 Aug 7
10 Aug 6
10 Aug 5
10 Jul 31
10 Jul 30
10 Jul 29
20 Jul 26
10 Jul 23
20 Jul 19
10 Jul 17
20 Jul 15
30 Jul 14
20 Jul 12
10 Jul 11
10 Jul 10
10 Jul 9
20 Jul 6
10 Jul 5
10 Jul 1
40 Jun 27
10 Jun 26
20 Jun 21
10 Jun 19