Serg
  • Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
  • Member for 5 years, 5 months